Verborgen kosten bij webhosting

Wanneer je op zoek bent naar een (nieuwe) host, is één van de belangrijkste punten waar je op let natuurlijk de prijs van het aangeboden webhostingpakket.

Het vergelijken van de prijzen van verschillende webhosts lijkt makkelijk genoeg, maar er is een aantal zaken die de prijs kunnen verhogen en waar je scherp op moet letten. Je zou dit de “verborgen kosten” van een webhostingpakket kunnen noemen.

Wat zijn nu precies deze verborgen kosten? Dat lees je in dit artikel.

Verborgen kosten: algemeen

Ieder webhostingpakket heeft een bepaalde prijs. Deze prijs staat normaal gesproken gewoon vermeld op de site van de webhost. Toch rekenen veel webhosts extra kosten voor bepaalde zaken. Die kosten komen dus bovenop de vaste maand- of jaarprijs van het webhostingpakket. Deze verborgen kosten kunnen aanzienlijk zijn. Daarom is het van belang dat je de verborgen kosten kunt herkennen zodat je ze vervolgens kunt meewegen bij de keuze van je webhostingpakket.

We onderscheiden in dit artikel vier soorten verborgen kosten:

  1. setup kosten, of opstartkosten
  2. kosten van de domeinnaam
  3. prijs van extra dataverkeer
  4. kosten van andere uitbreidingen

Setup kosten of opstartkosten

Setup kosten, of opstartkosten, zijn (meestal) eenmalige kosten die de webhost rekent voor het in gereedheid brengen van het webhostingpakket. Wat er precies onder de opstartkosten valt hangt af van het soort webhosting. Meestal betreft het het aanmaken van accounts en dergelijke.

Lang niet alle webhosts rekenen opstartkosten. Let dus goed op hoe het bij jouw webhost geregeld is. De opstartkosten zijn meestal relatief laag, maar je moet ze eenmalig voldoen en ze komen dus bovenop het maand- of jaarbedrag van het webhostingpakket. Neem de opstartkosten daarom in beschouwing bij het vergelijken van de prijzen van webhosts.

Kosten van de domeinnaam

Wordt bij het webhostingpakket dat je op het oog hebt ook een domeinnaam geleverd? Sommige webhosts adverteren met webhostingpakketten exclusief een domeinnaam. De kosten van de registratie van de domeinnaam komen er in dat geval dus nog bij.

Kijk ook of er verschillende tarieven gerekend worden voor verschillende extensies. Een byzondere extensie kost meestal meer dan de registratie van een “gewone” .nl- of .com-domeinnaam.

Prijs van extra dataverkeer

Een goede webhost stelt een duidelijke limiet aan het dataverkeer dat per maand verbruikt mag worden. Je hebt immers eerder kunnen lezen dat onbeperkt dataverkeer niet bestaat.

Maar wat nu als je site op een gegeven moment boven de gestelde limiet uit komt? Dan krijg je te maken met extra kosten. In sommige gevallen moet je een uitgebreider en duurder pakket nemen. In andere gevallen moet je een bepaald bedrag bijbetalen.

Tussen de bedragen die gerekend worden voor dit extra dataverkeer zitten erg grote verschillen tussen webhosts. Kijk goed na op de site van de webhost hoeveel er bijbetaald moet worden per gigabyte extra dataverkeer. Zo voorkom je dat je onaangenaam verrast wordt wanneer je site boven de datalimiet uitkomt.

De voorwaarden en de kosten bij extra dataverkeer vormen dus belangrijke criteria bij het kiezen van je webhost. Het is één van de belangrijkste punten waar je op moet letten bij het vergelijken van webhostingbedrijven.

Kosten van andere uitbreidingen

Een site groeit. Er komt steeds meer op je site te staan en waarschijnlijk zullen er steeds meer bezoekers komen. Vaak is het dan ook een kwestie van tijd voordat je bepaalde uitbreidingen nodig hebt voor je webhostingpakket. Het extra dataverkeer hebben we bijvoorbeeld net al besproken.

Andere uitbreidingen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: (MySQL) databases, scripting (PHP, CGI, etc.), extra webruimte of extra e-mailadressen.

Net als bij het dataverkeer geldt ook hier dat sommige webhosts je verplichten een uitgebreider pakket te nemen en andere webhosts een bepaald bedrag rekenen voor een uitbreiding.

Je doet er goed aan om vooruit te denken wat betreft de benodigdheden van je website. Welke dingen zou je in de toekomst nodig kunnen hebben? En wat is de prijs van deze uitbreidingen bij de webhost? Met andere woorden: is de beoogde webhost ook op lange termijn de beste keuze?

Conclusie

De prijs die vermeld staat bij een bepaald webhostingpakket omvat lang niet altijd de totale kosten die je moet betalen bij aanschaf van het pakket. Er is een aantal verborgen kosten waarmee je rekening moet houden.

Aangezien de verschillen tussen de webhosts op dit gebied groot zijn, vooral waar het de kosten voor extra dataverkeer betreft, doe je er goed aan de verborgen kosten op te sporen en ze mee te wegen bij de keuze van je webhost.

Let op verborgen kosten bij webhosting