Soorten domeinnamen

Iedere site op het web heeft een bepaald IP adres. Deze adressen bestaan uit 32-bit nummers, onderverdeeld in vier groepjes. De groepen worden gescheiden door punten. Een IP-adres is bijvoorbeeld: 206.23.61.124.

Nu zijn zulke IP adressen natuurlijk moeilijk te onthouden voor mensen. Daarom heeft men domeinnamen bedacht. Een mens kan immers wel vrij gemakkelijk woorden onthouden. Er is een compleet systeem opgezet waarbij de ingetypte domeinnaam wordt omgezet naar een IP adres, zodat de bezoeker de informatie op het scherm krijgt die zij heeft opgevraagd.

In dit artikel kijken we naar de verschillende soorten domeinnamen die er bestaan op het web.

Top-level domeinnamen

De hoofdgroep domeinnamen die we kunnen onderscheiden zijn de top-level domeinnamen, of first-level domeinnamen. Er zijn twee soorten top-level domeinnamen te onderscheiden:

  1. generieke domeinnamen
  2. landdomeinnamen

Naast deze twee is er nog een speciale soort top-level domeinnaam: .arpa, dat gebruikt wordt voor de infrastructuur van het internet.

Generieke domeinnamen

Op dit moment zijn er 14 generieke domeinnamen: .aero, .biz, .com, .coop, .edu, .gov, .info, .int, .mil, .museum, .name, .net, .org, en .pro.

Van tijd tot tijd worden er nieuwe generieke domeinnamen ingevoerd door het orgaan dat met de toewijzing van top-level domeinnamen belast is, de ICANN. Zo werden onlangs zeven nieuwe generieke domeinnamen ingevoerd, waaronder: .info, .biz en .museum.

Sommige generieke domeinnamen zijn voor iedereen opengesteld. Iedereen kan bijvoorbeeld een .com, .net of .info domeinnaam registreren. Voor andere generieke domeinnamen gelden speciale voorwaarden. Zo is het .museum-domein voorbehouden aan musea en is het .biz-domein alleen bedoeld voor zakelijk of commercieel gebruik.

De generieke domeinnamen zijn dus officieel erkend en zullen dus wereldwijd bereikbaar zijn, ongeacht de gebruikte software. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar verderop in dit artikel zul je zien dat het niet altijd vanzelfsprekend is.

Landdomeinnamen

De meeste landen in de wereld hebben inmiddels een landdomeinnaam. Dit is een unieke, tweeletterige code. Voorbeelden van landdomeinnamen zijn: .nl (Nederland), .de (Duitsland), .jp (Japan), .uk (Verenigd Koninkrijk) en .us (Verenigde Staten).

Ieder land heeft eigen regels met betrekking tot de registratie van de landdomeinnamen. In sommige landen mogen ook buitenlanders een landdomeinnaam registreren, andere landen behouden dit recht voor aan hun eigen onderdanen.

De meeste landdomeinen worden beheerd door een overheidsorgaan. Sommige landen hebben het beheer van hun domeinnamen uitbesteed aan een bedrijf, waardoor het niet meer op een landdomein lijkt maar meer op een generiek domein.

Een voorbeeld van zo’n uitbesteding vormt het landdomein van het tropische eiland Tuvalu: .tv. Het beheer van de domeinnaam is in handen van een internationaal bedrijf dat een overeenkomst heeft gesloten met de regering van Tuvalu.

Hoewel het .tv-domein door deze overeenkomst nu internationaal beschikbaar is, blijft het nog steeds een landdomeinnaam. Dat wil zeggen dat wanneer de overeenkomst ooit beëindigd wordt, het mogelijk is dat internationale domeinnaamhouders uitgesloten worden van het gebruik
van hun domeinnaam, of dat nieuwe domeinnaamaanvragen niet meer mogelijk zijn voor buitenlanders.

Onofficiële domeinnamen

Tot nu toe was het verhaal wat betreft de domeinnamen vrij duidelijk. Maar er zijn sinds een tijdje een aantal onofficiële domeinnamen opgedoken.

De bekendste organisatie met betekking tot deze onofficiële domeinnamen is New.net. Bij New.net kan men domeinnamen registreren die niet officieel door de ICANN
erkend zijn. Hieronder vallen domeinnamen als: .agent, .family, .mp3 en .school.

Aangezien deze New.net domeinnamen niet officieel zijn, zijn deze in principe niet op te vragen via een browser. In principe, want er is wel een mogelijkheid. Het is namelijk wel mogelijk om de speciale domeinnamen te bereiken als: je internet provider speciale software geïnstalleerd
heeft, of je zelf speciale software downloadt vanaf de New.net site.

New.net heeft wel een aantal overeenkomsten gesloten met internet providers, maar de conclusie kan niet anders zijn dan dat een New.net-domein slechts bereikbaar is voor een minderheid van de internetters wereldwijd. Het is daarom ook onverstandig om zo’n domeinnaam te gebruiken.

Subdomeinen

Tot slot van dit artikel nog iets over subdomeinen. Een bepaalde domeinnaam kan in principe een ongelimiteerd aantal subdomeinen bevatten. Je zou bijvoorbeeld de volgende subdomeinen kunnen aanmaken:

  • boeken.mijndomeinnaam.nl
  • films.mijndomeinnaam.nl
  • dvd.mijndomeinnaam.nl

Een subdomein is dus eigenlijk geen aparte soort domeinnaam. Het subdomein blijft namelijk
altijd onderdeel van de hoofddomeinnaam, hierboven mijndomeinnaam.nl.

Soorten domeinnamen: de verschillen uitgelegd